top of page
משרדי מכירות

משרדי מכירות

משרד מכירות הוא מבנה טרומי וזמני.

הצלחת המכירות תלויה ברושם הראשוני שהרוכש הפוטנציאלי יקבל בפגישה הראשונה.

מספר אתגרים קיימים בתכנון משרד:

- הבנת קהל היעד של הפרויקט.
- מיקומו הפיזי של המשרד ומשיכת מבטו של הרוכש הפוטנציאלי שעובר במקום.
- עיצוב המשרד כך שיאפשר לרוכש לחוות ולדמיין את המגורים בדירה.
רוכש מרגיש בבית בעיצוב נכון ומדויק של משרד מכירות. 

bottom of page