top of page
5.jpg

מרכז בינה ודעת

המרכז נתרם והוקם בחלק מאולם הכניסה של בית כנסת,

על ידי הנכד ע"ש סבו, שהקדיש את חייו ופועלו ללמד ילדים ונערים תורה מחשבה ופרשת השבוע לפני עלייתם לתורה.

לביהכנ"ס אוסף גדול של ספרי קודש ויהדות.

תכננו את המרכז כספריה משולבת חדר עיון עם אפשרות ללמידה בחברותא או לממשק דיגיטלי לפי צורך

עיצוב בשיתוף המעצב: דניאל הררי

bottom of page