top of page
23.jpg

מגדלי דוד 

פרויקט מגורים זה שווק למשפחות משפרי נוחות ותנאי דיור
לבעלי אמצעים.

האפיון האדריכלי של מגדל המגורים כלל דירות עם חללים כפולים במרחב הציבורי וקירות מסך. החלל המרכזי במשרד המכירות המחיש את התחושה שמתקבלת במרחב הציבורי ובדירה.

bottom of page