top of page

מגדלי דוד

פרויקט מגורים זה שווק למשפחות משפרי נוחות ותנאי דיור לבעלי אמצעים.

האפיון האדריכלי של מגדל המגורים כלל דירות עם חללים כפולים במרחב הציבורי וקירות מסך. החלל המרכזי במשרד המכירות המחיש את התחושה שמתקבלת במרחב הציבורי ובדירה.

bottom of page