top of page
23.jpg

קוטג׳ לדוגמא

קוטג׳ 280 מטר בשלושה מפלסים עם נוף פתוח לכרמל.

מתאים למשפרי דיור, ניתן לחלוקה ליחידה נפרדת
(לקלינקיה או מגורים).

הגמרים נבחרו על פי המפרט המקורי של הקבלן, מטבח הקבלן המקורי שודרג על מנת להדגיש את הפוטניציאל.

בחרתי סלון בצבעוניות עזה ובחיפוי קיר עץ על מנת ליצור אווירה משפחתית חמה אל מול הלובן הנשקף מהחוץ.

bottom of page