top of page
סטודיו לצילום

אור טבעי בסטודיו לצילום

כשהילדים פרחו ועזבו את הקן, נוצרה הזדמנות לשוב לעבוד מהבית.

הסטודיו מואר, ביתי ומזמין, ומאפשר לכל אחת להפוך למלכה בכמה שעות צילום.

לשם כך נבחרו 2 חדרי ילדים, שרותי האורחים וחדר הכביסה.

כדי לנצל את האור הטבעי החשוב לצילום, הורחבו למקסימום האפשרי שלושת החלונות של החדרים הפונים לחזיתות דרום ומזרח.

שביל כניסה צדדי תוכנן לרחבת כניסה ודלת לסטודיו שתוכננו במקום דלת היציאה מחדר כביסה וחצר שרות.

bottom of page