top of page

לקוחות מפרגנים

עידן

תודה שליוות אותנו בשיפוץ דירתנו.

לא סתם ליווי...

אלא 3 פעמים.

שיפוץ ראשוני, הוספת ממד ומרפסת , ואחכ בניית הקומה הנוספת.

הקשבת לצרכים שלנו היית שם תמיד, גם בשעות לא רגילות וגם שביתי רצתה להבין...מה בונים בעבורה 

תודה על הכל

התוצאה מדהימה והרבה מאד בזכותך.

מיכל ונעם שזיפי️

bottom of page